Show sitemapNotify a friendPrint page

SSP læseplan

SSP- læseplan -veje til det gode liv.

 

SSP- samarbejdet i Holstebro Kommune er et samarbejde mellem skolerne, socialforvaltningen (familiesektionen) og politiet. Til at understøtte dette arbejde er der ansat to SSP- medarbejdere og en SSP og fritidskoordinator. SSP- samarbejdets fokus er arbejde med kriminalpræventive indsatser der skal forbygge at børn og unge kommer ud i kriminalitet.

Med SSP- læseplanen som en aktiv del af denne indsats, er det vores håb og tro på, at børn og unge i kommunen får en så ensrettet og videns baseret indsats i deres skolegang med fokus på kriminalitetsforebyggelse.

Målet med SSP- læseplanen er, at vi med forskellige emner rammer de risikofaktorer som vi gerne vil forebygge. Samtidig er der fokus på de beskyttelsesfaktorer som vi ved hjælper børn og unge godt på vej i deres ungdomsliv og derved sammen skaber livsduelige unge, der mester deres eget liv.

Samlet set vil der med de enkelte indsatser være en sammenhængende og langvarig indsats på de forskellige årgange. SSP- medarbejderne vil understøtte disse emner i både 4. og 8. klasse, hvor der samles op på allerede berørte emner/områder og hvor der dykkes ned i kommende emner, til både forældre og børn.

De overordnede temaer er bundet op på Holstebro kommunes børne og unge politik, med særlig fokus på Tryg opvækst, udviklende fællesskaber og sammenhæng og helhed (selvstændige valg). Senest opdateret 14.06.2022 09:09 af HS