Udvalgt - Hvad nu?
 

Før Læringslokomotivet

De elever, der er udvalgt til Læringslokomotivet, og deres forældre inviteres til et opstartsmøde på Holstebro Ungdomsskole.

 

Før sommerferien mødes Læringslokomotivets deltagere og lærere til et socialt arrangement og teambuilding.

 

Læringslokomotivet

På Læringslokomotivet kommer eleverne til at arbejde intenst med færdigheder i dansk og matematik samt personlige og sociale kompetencer.

 

Synlig læring, bevægelse og feedback er centrale elementer i undervisningen.

 

I løbet af dagen vil eleverne blive præsenteret for varierende metoder samt læringsunderstøttende aktiviteter, bevægelsesaktiviteter m.m.

 

Eleverne spiser 3 måltider sammen i løbet af dagen samt mellemmåltider.

 

Efter Læringslokomotivet

Et efterforløb skal sikre, at eleven støttes bedst muligt i at holde fast i nye læringsstrategier og den personlige og sociale udvikling, så eleven fortsat oplever fremgang efter campen.

 

Det sker via makkerordning, elevsamtaler og camphold.

 

Efterforløbet skal i sin helhed sikre, at den positive udvikling mod uddannelsesparathed fastholdes, når eleven kommer tilbage i egen klasse - samt understøtte, at effekten af de intensive læringsforløb holder resten af folkeskoletiden.

 

Hjemklassen

Elevens hjemklasse følger forløbet via kontaktlærer og makkerordning med en elev fra hjemklassen. Dette for at sikre, at klassen bliver bekendt med den udvikling, som eleven gennemgår i Læringslokomotivet.

 

Kontaktlæreren skal sikre, at der bliver fulgt op på elevens positive udvikling efter forløbets afslutning.

 

Camp-hold i Ungdomsskolen

Efter Læringslokomotivet oprettes et camp-hold i fritidsafdelingen, med henblik på at elever der har gennemført Læringslokomotivet gives mulighed for:

  • at mødes og bibeholde kontakten til et socialt læringsfællesskab.
  • at genbesøge de forskellige aktiviteter og metoder, som de stiftede bekendtskab med på Læringslokomotivet.
 
0000004079.jpg


Senest opdateret 01.02.2018 11:55 af CT