Gå til sideindhold
Instagram Facebook
Søg
Luk søgefeltet

Træningsbanen

 
Lokalmenu
 
[Top]

Træningsbanen

Træningsbanen er:

 • et rummeligt og målrettet skoletilbud for unge under 18 år, der har afsluttet grundskolen
 • et supplement til Holstebro Kommunes øvrige indsatser på ungeområdet.

 

Formål med forløb på Træningsbanen er:

 • at afklare de unges personlige, sociale og faglige kompetencer med henblik på at opnå parathed til ungdomsuddannelse
 • at udvikle de unges personlige lederskab, sociale færdigheder samt opkvalificere skolefaglige og praktiske kompetencer med henblik på at fremme muligheder for fremtidig uddannelse og tilknytning til arbejdsmarkedet
 • at styrke overgangen fra grundskolen til uddannelsesforløb, for de unge, der har behov for særligt tilrettelagte aktivitets- og undervisningstilbud.
[Top]

Målgruppe

Træningsbanen er for unge, som er udfordret i forhold til personlige og sociale kompetencer f.eks. modenhed, selvforståelse og selvregulering eller har behov for faglig opkvalificering af skolefag.

 

Unge som har behov for:

 • tæt lærerkontakt og mindre undervisningsgrupper, men kan fungere i et mindre kollektivt miljø uden 1:1 undervisning
 • et struktureret og trygt miljø
 • individuelle aftaler ift. opstart og undervisningstid.
[Top]

Indhold i Træningsbaneforløbet

Afklaringsforløb:

Den unge afklares personligt, socialt og fagligt, og der formuleres konkrete mål for træningsforløbet.

Fokus:

 • trivsel, opbygning af relation og ejerskab
 • afklaring af motivation, koncentration, mødestabilitet, selvindsigt, handlestrategier, samarbejdsevne – områder der har betydning ift. fremtidig uddannelse/erhverv
 • afklaring af funktionsniveau, nærmeste udviklingszone og realistiske faglige mål
 • afklaring af drømme og mål for ungdomsuddannelse og erhverv.

 

Afklarings- & Træningsforløb

Med afsæt i individuelle mål arbejdes der med opkvalificering af ressourcer inden for tre områder:

 • Personlig lederskab og Social kompetenceudvikling
 • Fokusfag: dansk, matematik, læsning, sundhed og samfund
 • Job & Fremtid.

Fokus:

 • oplevelse af succes
 • tydelig feed-back
 • ungdomsmiljø, sundhed og fritid
 • inklusion til ungdomsuddannelse
 • virksomhedsbesøg og praktiske opgaver.

 

Overgang til ungdomsuddannelse.

Med mål om, at den unge når i mål med uddannelse og tilknytning til arbejdsmarkedet indgår vi i tæt samarbejde med UU vejleder omkring:

 • vejledning til uddannelse
 • etablering af virksomhedspraktik
 • individuel overlevering til fremtidig uddannelse - herunder besøg på kommende uddannelsesinstitution, møde med kommende kontaktperson med mundtlig og skriftlig overlevering.
[Top]

Afklarings- og læringsplan

Der udarbejdes en beskrivelse af afklarings og læringsforløbet indeholdende:

 • Referat af afholdte møder
 • Personlige og sociale ressourcer/udfordringer
 • Uddannelsesfaglige ressourcer/udfordringer
 • Erhvervsfaglige ressourcer/udfordringer
 • Den unges overvejelser i forhold til fremtidig uddannelse eller arbejdsmarked
 • Faglige overvejelser i forhold til fremtidig uddannelse eller arbejdsmarked.
[Top]

Timetal for undervisning og aktiviteter

Undervisning og aktiviteter tilrettelægges i tidsrummet 08.10 – 14.00 (fredag 12.00) og varierer fra 18 til 28 timer ugentligt inkl. pause.

I tilfælde af, at den unge har behov for et reduceret timetal, skal aftalen indgås med leder på Træningsbanen og UU vejleder.

 

Brobygning og virksomhedspraktik arrangeres i samarbejde med UU, og der indgås individuelle aftaler om timetal og mødetider.

Træningsbanen følger Holstebro Kommunes kalender for folkeskolen.

Det tilstræbes, at der er fleksibilitet og mulighed for at lave individuelle aftaler.

[Top]

Indstilling og optag

Der er løbende optag på Træningsbanen.

Optag af unge på Træningsbanen sker i samarbejde mellem Ungdommens Uddannelsesvejledning og forældremyndighedsindehaver.

UU-vejleder indstiller den unge til optag på Træningsbanen.

Ved opstart vil Træningsbanen anmode om relevante oplysninger om eleven og etablere et tværfagligt samarbejdet med relevante fagpersoner.

Optag af elever i 8. og 9. skoleår kan ske efter visitation til Ungdomsskolen eller efter aftale med skoleforvaltningen.

[Top]

Tværfagligt samarbejde

Vi vægter højt at indgå i et positivt og konstruktivt samarbejde med både den unge, det private og professionelle netværk omkring den unges trivsel og udvikling.

Vi ser det som en forudsætning for:

 • at opnå helhed i indsatsen
 • at sikre en god overlevering til næste instans
 • at nå i mål med ungdomsuddannelse.

 

I forhold til unge, som har længerevarende fravær fra skole, indgår vi i et samarbejde med Specialkompetence Holstebro, omkring forberedende forløb med fokus på opbygning af relation og inklusion til Træningsbanen.

[Top]

Et inkluderende miljø

Træningsbanen skal være et trygt og udfordrende sted at være for alle.

 • Vi møder hinanden med troen på, at alle gør det bedste, de kan
 • Det skal være trygt at bede om hjælp
 • Vi fokuserer på de unges ressourcer og udfordrer det, der er vanskeligt
 • Vi vækker de unges nysgerrighed, som vi ser som vejen til læring og udvikling
 • Vi stiller de spørgsmål, som de unge ikke har stillet sig selv eller fundet svar på i forhold til sig selv og omgivelserne
 • Vi udfordrer de unge til at formulere tanker om relationer, vaner, sundhed - tanker der relaterer til de unges fortid, nutid og fremtid
 • Vi overholder de aftaler, vi laver med de unge og stiller forventning til, at de unge forpligter sig
 • Vi ser socialt samspil, som en forudsætning for trivsel og udvikling, og det vægtes derfor højt, at de unge gives plads til at opbygge venskaber
 • Vi blander os i det sociale samspil, støtter og opfordrer til, at alle inviteres ind i fællesskabet og arbejder aktivt for at skabe et inkluderende miljø, hvor de unge lærer at vise hensyn til hinanden.
[Top]

Pædagogisk tilgang

I samarbejdet med elever, forældre og samarbejdspartenere lægges vægt på:

 • at se den unge i et helhedsperspektiv med inddragelse af forhold, der har indvirkning på den unges trivsel og udvikling
 • et tæt samarbejde med forældre og det professionelle netværk omkring den unge inddrages, som en naturlig del i afklarings- og læringsforløbet
 • en anerkendende og ressourcefokuseret tilgang.

Vi anvender teori og metoder fra KRAP - Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik. Du kan læse mere her: http://www.krap.biz/

[Top]

Læringsmiljø

Undervisningen kombineres med intensive læringsforløb – med udgangspunkt i teorien og tilgang fra True North. Du kan læse mere her: https://www.truenorth.dk/skole-laering/intensive-laeringsforloeb/

 

I undervisning og aktiviteter vægtes:

  • klare rammer og tydelig information
  • en hverdag med udfordrende krav om altid at yde sit bedste
  • at finde balance i spændvidden imellem det trygge og kendte til det nye, udfordrende og udviklende
  • meningsfulde emner med relevans ift. interesse, fremtidsdrømme, uddannelses- og erhvervsretning
  • veksling imellem teori og praktiske øvelser
  • støtte til strukturering
  • målopdeling med opnåelige læringsmål
  • feed-forward & feedback – med fokus på succes
  • hensyn til elevens forudsætninger
  • særlige undervisningsmaterialer – herunder tekniske hjælpemidler, som er nødvendige i forbindelse med undervisningen
  • undervisning og træning i funktionsmåder og arbejdsmetoder, der kan hjælpe den unge med at klare sig trods funktionsnedsættelser.


Senest opdateret 09.11.2017 13:35 af CT
Apricore logo