Gå til sideindhold
Instagram Facebook
Søg
Luk søgefeltet

AKT undervisning

 
Lokalmenu
 
[Top]

Børne- og Ungepolitik

Holstebro Kommunes Børne- og Ungepolitik danner grundlag for at skabe udfordrerende og udviklende miljøer for alle børn og unge.

 

Holstebro Kommunes tilbud til Børn og Unge bygger på en anerkendende tilgang, positive fællesskaber, medborgerskab og de ressourcer enhver besidder.

 

Alle børn og unge:

  • bør indgå i et fællesskab, der understøtter udvikling, læring og trivsel
  • bør befinde sig i sammenhænge, hvor de både kan bidrage socialt og fagligt samt opleve sig som en del af fællesskabet.
[Top]

Hvad er AKT?

AKT står for Adfærd, Kontakt, Trivsel.

 

AKT omfatter undervisning af elever med behov for en særlig indsats i forhold til deres adfærd, kontaktfunktion og trivsel.

[Top]

Målgruppe

AKT tilbuddet tilbyder specialundervisning til elever med Specifikke indlæringsvanskeligheder, AKT-problematikker, tilknytningsvanskeligheder samt socio/emotionelle vanskeligheder.

 

Eleverne er i aldersgruppen 0-6 klasse fordelt på Indskolingen og Mellemtrinnet. 

 

AKT er placeret på Døesvej 54C.

 

Hvis et barns udvikling kræver særlig hensyntagen eller støtte i undervisningen, kan han eller hun blive indstillet til et specialpædagogisk tilbud via visitationen.

 

AKT tilbuddet tilbyder undervisning til:

  • Elever, der i det almene skolesystem har en adfærd, der er vanskelig at håndtere.
  • Elever, der i en periode har behov for ro og struktur.
  • Elever, der har brug for en praktisk orienteret undervisning.

 

AKT tilbuddet er et helhedsorienteret undervisningstilbud til elever, hvis primære vanskeligheder er af et sådan omfang, at andre kommunale undervisningstilbud er udelukket.

[Top]

Indsatser og fokus

Holstebro Kommunes AKT afdeling er etableret i tilknytning til Ungdomsskolen.

 

Vi arbejder efter Ungdomsskolens værdier som er:

Nysgerrighed, Tryghed, Fællesskab, Anerkendelse og Troværdighed.

 

Vi arbejder tværfagligt og har en specialiseret specialpædagogisk viden.

 

Vi har en positiv tilgang til eleverne og skaber gode relationer mellem voksne og elever. Vi er optaget af de metoder, der er i KRAP, men er generelt mest optaget af at finde en vej, der virker for den enkelte, ind i at blive en del af fællesskabet.

 

Karakteristisk for AKT tilbuddet er omgivelser præget af mindre miljøer med ro, struktur og overskuelighed. 

 

AKT-arbejdet er den del af skolens specialpædagogiske indsats, der primært sætter fokus på andre udfordringer end de hovedsagelig faglige udfordringer. Eksempelvis elevens adfærd, sociale relationer og selvværd m.m.

 

Der arbejdes aktivt med den enkelte elev med henblik på at kunne inkluderes i almenområdet.

[Top]

SFO

I tilknytning til skolen har vi SFO (Skole fritidsordning)Senest opdateret 31.08.2023 13:32 af HS
Apricore logo