//   
Basisundervisning
 

Definition

Ved tosprogede elever forstås børn, der har et andet modersmål end dansk, og som først ved kontakt med det omgivende samfund, eventuelt gennem skolens undervisning, lærer dansk.

 

Sprogsyn

Funktionelt sprogsyn: Der tages udgangspunkt i sprogets funktion som det vigtigste. Fokus er på at kunne kommunikere.

 

Målet for undervisningen er:

Eleven skal lære at bruge sprog. Sproget skal være passende til situationen, dvs. at eleven skal kende til samtaleregler og høflighed. Elevens samlede kommunikative kompetencer skal være i brug, dvs. at eleven skal trække på hele sit sproglige repertoire.

 

Vi tager udgangspunkt i fagformål for faget dansk som andetsprog. I samarbejde med UU, den unge og forældrene laves en uddannelsesplan, så det er tydeligt for den unge, hvor han eller hun er på vej hen.

 

Som udgangspunkt skal alle så vidt muligt kunne basisdansk inden de sendes videre til noget andet. Dette sker i en konstant vekselvirkning mellem klasseundervisning, og værkstedsundervisning herunder evt. også naturskole, samt ”uddannelse- og jobundervisning”.

 

For de unge, der er så sent ankomne, at vi vurderer folkeskolen ikke er en mulighed, vil vi så tidligt som muligt lave undervisning og afklaring af den unge indeholdende:

 

- virksomhedsbesøg

- praktikbesøg

- erhvervspraktikker

- forståelse for praktik og arbejdsmarked

- sende de unge i brobygning

- benytte os af rollemodeller osv.Senest opdateret 08.11.2017 11:02 af CT