//   
Udslusning
 

Familieafdelingen har ansvaret for, at den unge sættes på snitflademøde, hvis der skønnes at være behov for personlig og/eller økonomisk støtte efter det fyldte 18. år.

 

Familieafdelingen har ansvaret for at der sker en overdragelse til voksenafdelingen.

 

Ungdomsskolen og UU samarbejder ifm. overdragelse til folkeskoler.

 

Ungdomsskolen, UU og familieafdelingen samarbejder ifm. overdragelse til efterskoler. Hvis der skal søges om støtte til betalingen, så skal UU søge et stipendium hos efterskolesekretariatet. Hvis der skal søges ekstra støtte til opholdet, så påhviler det familieafdelingen, at søge denne støtte hjem efter konkret vurdering.

 

Ungdomsskolen og UU samarbejder med VUC, produktionsskolen og EGU vejledere, hvis der skal ske udskoling til disse områder. Ungdomsskolen og UU samarbejder med PlusPlan og Familieafdelingen, hvis der skal ske overgang til PlusPlan.

 

Ungdomsskolen og UU samarbejder med Jobcenter, hvis der skal ske overgang dertil.

 

Jobcenteret vil altid være myndighed ifm. beslutninger, hvis den unge skal på offentlig forsørgelse.

 

I de tilfælde, hvor den unge vurderes klar til Folkeskolen kontaktes forældrene og eleven, for at få en aftale om, hvilken skole eleven skal gå på. UU vejlederen kontakter de forskellige skoler, (byskolerne for at se hvilke muligheder der er og der indkaldes til et møde (helst på den nye skole). Eleven, forældrene, UU vejleder, afgivende lærer, den nye lærer og afdelingsleder på den nye skole deltager i mødet.

Der aftales en praktik på 2-6 ugers varighed. På et opfølgningsmøde i slutningen af praktik perioden, her vurderes det om eleven kan fortsætte sin skolegang på skolen.Senest opdateret 08.11.2017 11:22 af CT