//   
Indhold på erhvervslinjen
 
Basisundervisning i dansk og matematik
Samfundsfag:
Der arbejdes med samfundsfaglige emner og kulturforståelse. Bla. ses nyheder, der diskuteres emner som f.eks. valg, politik, demokrati, ytringsfrihed, religion, økonomi osv. Forskellige kulturelle instanser som f.eks. museet og biblioteket besøges.
 
Job og Uddannelse:
”Job og Uddannelsesundervisning” tilrettelægges i samarbejde mellem UU-vejleder og lærerne. Undervisningen indeholder bla. samtaler om elevernes drømme og håb, samt hvad der skal til for at opnå drømmen, og hvilke delmål der er på vejen. Der laves desuden praktikbesøg, besøg af rollemodeller, brobygning, deltagelse i Skills på UCH, praktikker i folkeskole samt på arbejdspladser osv. Desuden arbejdes der med arbejdspladsforståelse og arbejdspladskulturer. For de unge hvor det er relevant arbejdes der med værkstedssprog, fagfaglige ord og begreber der knytter sig til arbejdsmarkedet.
 
Arbejdspladskultur
Kendskab til love og regler på arbejdsmarkedet
Virksomhedsbesøg
Erhvervspraktikker
Brobygning, Skills
Undervisning i IT
Idræt
Svømning
Musik
Værkstedsfag – Aktiv dansk/matematik , små værkstedsopgaver - brug af håndværktøjer
Naturskole. 1 hold én gang om måneden ca. 10 – 12 elever
Klub 1 time ugentlig
Timeløse fag (eks.: sex og sundhed,)
Rollemodeller og gæstelærere
Kørekort til voksenlivet
 
Vurdering af elevens faglige, personlige og sociale kompetencer, og udvikling.
Traktorkørekort/Truckkørekort
Førstehjælp (bevis)
Løbende evaluering af eleven i forhold til elevplan/uddannelsesplanen
Kulturagram
Forældresamarbejde
Samarbejde med eksterne samarbejdspartnere.


Senest opdateret 08.11.2017 11:19 af CT