//   
Indhold på erhvervslinjen
 

Basisundervisning i dansk og matematik

Samfundsfag:

Der arbejdes med samfundsfaglige emner og kulturforståelse. Bla. ses nyheder, der diskuteres emner som f.eks. valg, politik, demokrati, ytringsfrihed, religion, økonomi osv. Forskellige kulturelle instanser som f.eks. museet og biblioteket besøges.

 

Job og Uddannelse:

”Job og Uddannelsesundervisning” tilrettelægges i samarbejde mellem UU-vejleder og lærerne. Undervisningen indeholder bla. samtaler om elevernes drømme og håb, samt hvad der skal til for at opnå drømmen, og hvilke delmål der er på vejen. Der laves desuden praktikbesøg, besøg af rollemodeller, brobygning, deltagelse i Skills på UCH, praktikker i folkeskole samt på arbejdspladser osv. Desuden arbejdes der med arbejdspladsforståelse og arbejdspladskulturer. For de unge hvor det er relevant arbejdes der med værkstedssprog, fagfaglige ord og begreber der knytter sig til arbejdsmarkedet.

 

Arbejdspladskultur

Kendskab til love og regler på arbejdsmarkedet

Virksomhedsbesøg

Erhvervspraktikker

Brobygning, Skills

Undervisning i IT

Idræt

Svømning

Musik

Værkstedsfag – Aktiv dansk/matematik , små værkstedsopgaver - brug af håndværktøjer

Naturskole. 1 hold én gang om måneden ca. 10 – 12 elever

Klub 1 time ugentlig

Timeløse fag (eks.: sex og sundhed,)

Rollemodeller og gæstelærere

Kørekort til voksenlivet

 

Vurdering af elevens faglige, personlige og sociale kompetencer, og udvikling.

Traktorkørekort/Truckkørekort

Førstehjælp (bevis)

Løbende evaluering af eleven i forhold til elevplan/uddannelsesplanen

Kulturagram

Forældresamarbejde

Samarbejde med eksterne samarbejdspartnere.Senest opdateret 08.11.2017 11:19 af CT