//   
Indhold på skolelinjen
 

Basisundervisning i dansk.

Fagfaglig undervisning i dansk og matematik

Samfundsfaglige emner og kulturforståelse herunder også skolekultur (skoleparat)

Undervisning i IT

Job og uddannelse

Engelsk

Idræt (tirsdage 12.45 – 14.00)

Svømning (mandage 12.30 – 14.00)

Musik

Praktisk musiske fag skal indgå i undervisningen

Naturskole. 1 hold én gang om måneden ca. 10 – 12 elever.

Klub 1 time ugentlig

 

Timeløse fag (eks.: sex og sundhed,)

Virksomhedsbesøg - udvalgte elever

Skolepraktikker. Forsøge at lave aftaler med modtagende skoler om praktikperioder, eller fast tilknytning til folkeskoleklasse.

Skolepraktik når de er ved at være klar.

 

Vurdering af elevens faglige, personlige og sociale kompetencer.

Vurdering af elevens personlige og sociale udvikling

Løbende evaluering af eleven i forhold til elevplan/uddannelsesplanen

Kulturagram

Forældresamarbejde

Samarbejde med eksterne samarbejdspartnere.Senest opdateret 08.11.2017 11:15 af CT