//   
Indhold på skolelinjen
 
Basisundervisning i dansk.
Fagfaglig undervisning i dansk og matematik
Samfundsfaglige emner og kulturforståelse herunder også skolekultur (skoleparat)
Undervisning i IT
Job og uddannelse
Engelsk
Idræt (tirsdage 12.45 – 14.00)
Svømning (mandage 12.30 – 14.00)
Musik
Praktisk musiske fag skal indgå i undervisningen
Naturskole. 1 hold én gang om måneden ca. 10 – 12 elever.
Klub 1 time ugentlig
 
Timeløse fag (eks.: sex og sundhed,)
Virksomhedsbesøg - udvalgte elever
Skolepraktikker. Forsøge at lave aftaler med modtagende skoler om praktikperioder, eller fast tilknytning til folkeskoleklasse.
Skolepraktik når de er ved at være klar.
 
Vurdering af elevens faglige, personlige og sociale kompetencer.
Vurdering af elevens personlige og sociale udvikling
Løbende evaluering af eleven i forhold til elevplan/uddannelsesplanen
Kulturagram
Forældresamarbejde
Samarbejde med eksterne samarbejdspartnere.


Senest opdateret 08.11.2017 11:15 af CT