//   
Indhold på basislinjen
 
Basisundervisning i dansk og matematik
Social færdighedstræning
Daglig evaluering
Test
Idræt
Svømning
Naturskole
Værkstedsfag
Praktisk musiske fag
Klub
Timeløse fag (eks.: sex og sundhed)
 
Udvidet forældrekontakt
Øget samarbejde med eksterne samarbejdspartnere
Synlige rammer/synlige læringsmål


Senest opdateret 08.11.2017 11:09 af CT