//   
Indhold på basislinjen
 

Basisundervisning i dansk og matematik

Social færdighedstræning

Daglig evaluering

Test

Idræt

Svømning

Naturskole

Værkstedsfag

Praktisk musiske fag

Klub

Timeløse fag (eks.: sex og sundhed)

 

Udvidet forældrekontakt

Øget samarbejde med eksterne samarbejdspartnere

Synlige rammer/synlige læringsmålSenest opdateret 08.11.2017 11:09 af CT