//   
Visitationen
 

Formålet med visitationen

Det er vigtigt, at det første møde med skolen giver eleven og forældrene et godt indtryk, så de føler sig trygge og velkommen. Det første møde kan være en vigtig brik for elevens motivation til at stå op hver morgen og gå i skole.

 

Det er ved dette møde, vi kommer ind på følgende:

 • Vi skal præsenteres for eleven, og elevens kultur, samt præsentere undervisningstilbuddet.  
 • Vi skal være tydelige og have tjek på papirerne. Der anvendes et visitationsskema , i visse tilfælde forudfyldte, som grundlag for samtalen.
 • Vi forsøger at sætte os ind i elevens historie, herunder skolegang. En begyndende afklaring af elevens faglige niveau, samt elevens sproglige- og personlige udvikling.
 • Vi spørger ind til elevens baggrund, opvækst, familiemæssige forhold, skoleforhold, interesser mv.
 • Vi lytter til elevens og forældrenes forventninger.
 • Vores forventninger til eleven
 • Vores forventninger til forældresamarbejdet
 • Undervisningens organisering og indhold, indhold krav mv.
 • Udlevering af skoleskema
 • Udlevering af praktiske informationer med regler og rutiner
 • Vi fortæller hvornår eleven kan starte
 • Vi ordner evt. buskort
 • Vi viser eleven hvor han/hun skal møde.

Efterfølgende underrettes de øvrige lærere, og teamet aftaler, hvilket hold eleven starter på, og hvem der er elevens klasselærer/kontaktlærer.

Eleven/forældrene oplyses på andet tidspunkt om ungdomsskolens øvrige tilbudSenest opdateret 08.11.2017 13:06 af CT